RSS Feeds

Genom att klicka på RSS-knappen nedan kommer du att få tillgång till rå XML-data av våra press-release. Om du inte har en kompatibel läsare installerad kommer du att se XML-koden i din webb-läsare - för att se våra press-meddelanden måste du klistra in feed-adressen i en RSS-nyhetsläsare, eller använda en webb-läsare som stöder RSS feeds. Se nedan för ytterligare information om RSS.
Händelsekalender
Allt händelsekalender
Ytterligare information om RSS
Really Simple Syndication (RSS) är ett XML-baserat format för att distribuera och sammanfoga webb-innehåll (såsom nyhetsrubriker). Genom att använda RSS kan webb-mastern lätt skapa och sprida nyhetsrubriker och URL:s. Typiska applikationer för att använda RSS-feeds inkluderar ett program kallat Nyhets-aggregator (även kallat nyhetsläsare) för att samla in, uppdatera och visa RSS-feeds på en annan webb-sida. Du kan enkelt plugga in addresserna i de RSS-filer du vill ha. Genom att använda RSS-feeds kan ägare till webb-sidor hålla webb-sidorna "färska" och up-to-date. För att få mer information om vanliga RSS-läsare, skriv in termen "RSS-läsare" i en sökmotor på internet.