Insynsförteckning

Nya regler från och med 3 juli 2016

Den 3 juli 2016 trädde Europaparlamentets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk i kraft och blev direkt tillämplig i svensk lag. Förordningen medförde bl.a. nya regler för insynspersoner (fortsättningsvis "personer i ledande ställning").
Personer i ledande ställning i bolaget ska från den 3 juli 2016 rapportera sina transaktioner i det noterade bolagets finansiella instrument till Finansinspektionen (www.fi.se). Den här sidan uppdateras därför inte längre.

NamnBefattningInnehav
Fredrik Carling VD 369 000 optioner
Anna Gallon Annan befattning 15 000 optioner
Lennart Gustafson Styrelseledamot4 000 aktier + 1 332 BTA
Torbjörn Gärdenfors Annan befattning35 000 optioner
Jessica Johannesson Annan befattning 35 000 optioner
Örjan Johansson Styrelseledamot 35 332 aktier + 11 777 BTA
Johan Larsson Styrelsesuppleant -
Christer Ljungberg Styrelseledamot -
Samir Mastaki Styrelseledamot -
Patricia Möller Annan befattning 35 000 optioner
Ulf Sellergren Annan befattning 1 856 optioner
Sofia Ulver Styrelseledamot -
Per Ågren Annan befattning 28 000 optioner
Åsa Andersson Eneberg Revisor -
Sten Åke Mörtstedt Större aktieägare 850 000 aktier + 283 333 BTA*
Anna-Katarina Skogh Annan befattning -
Peter Zonabend Styrelseledamot 0
*via bolag

Förändringar

DatumNamnBefattningKöpt/Sålt
28-Oct-15Lennart Gustafson Styrelseledamot+700
12-Nov-15Lennart Gustafson Styrelseledamot+1000
29-Jan-16Lennart Gustafson Styrelseledamot+1000
18-Feb-16Fredrik CarlingStyrelseledamot-2500
19-Feb-16Fredrik Carling Styrelseledamot-2500
22-Feb-16Fredrik CarlingStyrelseledamot-5000
22-Feb-16Lennart Gustafson Styrelseledamot+1000
25-Feb-16Fredrik CarlingStyrelseledamot+300000
08-Jun-16Örjan JohanssonStyrelseledamot+11 777 BTA
08-Jun-16Lennart Gustafson Styrelseledamot+1 332 BTA
15-Jun-16Sten Åke MörtstedtStyrelseledamot+283 333 BTA