Bolagsledning

Fredrik  Carling

Född 1971. VD sedan 2012.

Utbildning: 2-årig gymnasieutbildning inom reklam och dekoration.

Andra pågående uppdrag: - Ägare och styrelsesuppleant i PonaPon AB


Tidigare uppdrag*: Styrelseledamot i Diesel Sweden AB samt VD för dess nordiska verksamhet.

Inne... 
Mer »
Anna  Brandt

Född 1965. CFO sedan 2017

Utbildning: Tre-årig Ekonomisk linje, ADB vid Lunds Universitet samt högre företagsekonomisk
Utbildning.

Andra pågående uppdrag: -

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i Saba Blommor AB, Saba Fresh
Cuts AB, AB Ba... 
Mer »
Per Ågren

Född 1966. Försäljningschef. Anställd sedan 2014.

Utbildning: 3-årigt ekonomiskt gymnasium.


Andra pågående uppdrag: -
.

Tidigare uppdrag*: Styrelseledamot och ägare av Scarpe Diem AB.


Innehav: 28 000 optioner.

*senaste fem åren... 
Mer »
Per  Grönvall

Född 1969, Operations Director. Anställd sedan 2016.

Utbildning: 4-årigt teknisk gymnasium

Andra pågående uppdrag:

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot samt VD för NOTE Lund AB

Innehav 25 000 optioner

... 
Mer »
Heino  Wendelrup

Född 1966, Utvecklingschef. Anställd sedan 2016

Utbildning: Civilingenjör.

Andra pågående uppdrag: Ägare av HWP Technology Management AB

Tidigare uppdrag:

Innehav 35 000 optioner

... 
Mer »
Anna-Katarina  Skogh

Född 1976. Marknadschef. Anställd sedan 2015.

Utbildning: Officersexamen, reservofficer i Flygvapnet.

Andra pågående uppdrag: -

Tidigare uppdrag: -

IInnehav: -

... 
Mer »