Skriv sidan | Stäng fönster

Styrelse

Örjan  Johansson

Född 1960. Styrelsens ordförande sedan 2010.

Utbildning:  Civilingenjör i elektronik.

Andra pågående uppdrag:

• Styrelseordförande, Trivector System AB, Spiideo AB samt Svep Holding AB

• Styrelseordförande och ägare, BlueWise AB samt Tjärö Drift AB

... 
Mer »
Sofia  Ulver

Född 1971. Styrelseledamot sedan 2015.

Utbildning:  PhD (Ekonomie Doktor).

Andra pågående uppdrag:

• Docent Lunds Universitet

• Ledamot och föredragshållare  Sofia Ulver AB

Tidigare uppdrag:

... 
Mer »
Amanda Evans

Född 1973. Styrelseledamot sedan 2017.

Utbildning:  B.A.Honours degree, Economics, Newcastle University, U.K. Board Training vid StyrelseAkademin i Stockholm.

Andra pågående uppdrag:

• COO, Innspire Intelligent AB

• Styrelseledamot, Brasri AB samt pool... Mer »

Christer Ljungberg

Född 1955. Styrelseledamot sedan 2015.

Utbildning:  Civilingenjör, Tekn lic.

Andra pågående uppdrag:

• VD, Trivector AB samt Trivector Traffic AB

• Styrelseordförande i Trivector LogiQ AB

• Styrelseledamot, Trivector AB, Trivector Traffic AB... Mer »

Peter Svanlund

Född 1964. Styrelseledamot sedan 2017.

Utbildning:  Ekonomistudier vid Lunds Universitet.

Andra pågående uppdrag:

• Styrelseledamot, Museion Förvaltning AB, Endicott Sweden AB, VIH Sweden AB, Herma Securities AB, Skönabäck Förvaltnings

AB samt Skönabäck Utve... Mer »

Samir Mastaki

Född 1982. Styrelseledamot sedan 2014.

Utbildning:  I.B Diploma United World College of the USA, B.A Degree Middlebury College.

Andra pågående uppdrag:

• Styrelseledamot, Nome Gold Alaska Corporation (USA)

• Observatör, Innalabs Holdings (Irland) sa... Mer »