Skriv sidan | Stäng fönster

Styrelse

Örjan  Johansson

Örjan Johansson Född 1960. Styrelsens ordförande sedan 2010.

Utbildning: Civilingenjör i elektronik
.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Trivector System AB, Spiideo AB.

Styrelseordförande och Ägare i BlueWise AB. Styrelseledamot i Crunchfish AB, Svep H... 
Mer »
Sofia  Ulver

Född 1971. Styrelseledamot sedan 2015.

Utbildning: PhD (ekonomie doktor).


Andra pågående uppdrag: Docent Lunds Universitet. Ledamot och föredragshållare Sofia Ulver AB.


Tidigare uppdrag*: -
.

*senaste fem åren ... 
Mer »
Amanda Evans

Född 1973. Styrelseledamot sedan 2017

Utbildning: B.A.Honours degree, Economics, Newcastle University, U.K. Board Training vid StyrelseAkademin i Stockholm

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Brasri AB och pool.farm AB

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): G... 
Mer »
Christer Ljungberg

Född 1955. Styrelseledamot sedan 2015.

Utbildning: Civilingenjör, Tekn lic
.

Andra pågående uppdrag: VD för Trivector AB och Trivector Traffic AB. Styrelseordförande i Trivector LogiQ AB. Styrelseledamot i Trivector AB, Trivector Traffic AB, Trivector System AB. Delägare i Tri... 
Mer »
Peter Svanlund

Född 1964. Styrelseledamot sedan 2017

Utbildning: Ekonom

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Museion Förvalning
AB, Endicott Sweden AB, VIH Sweden AB, Herma
Securities AB, Skönabäck Förvaltnings AB, Skönabäck
Utvecklings AB

Tidigare uppdrag (s... 
Mer »
Samir Mastaki

Född 1982. Styrelseledamot sedan 2014.

Utbildning: I.B Diploma United World College of the USA, B.A Degree Middlebury College.


Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Nome Gold Alaska Corporation (USA). Observatör i Innalabs Holdings (Irland), Fio Corporation (Kanada). F... 
Mer »