Styrelse

Örjan  Johansson

Örjan Johansson Född 1960. Styrelsens ordförande sedan 2010.

Utbildning: Civilingenjör i elektronik
.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Trivector System AB, Spiideo AB.

Styrelseordförande och Ägare i BlueWise AB. Styrelseledamot i Crunchfish AB, Svep H... 
Mer »
Lennart  Gustafsson

Född 1948. Styrelseledamot sedan 2011.

Utbildning: Fil.kand. Lunds Universitet.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Hobbit Förvaltnings AB, samt Zaplox AB.


Tidigare uppdrag*: Styrelseledamot i Anyfi Networks AB, Mashmobile AB, Coresonic AB, Sol-Voltaics AB... 
Mer »
Samir Mastaki

Född 1982. Styrelseledamot sedan 2014.

Utbildning: I.B Diploma United World College of the USA, B.A Degree Middlebury College.


Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Nome Gold Alaska Corporation (USA). Observatör i Innalabs Holdings (Irland), Fio Corporation (Kanada). F... 
Mer »
Christer Ljungberg

Född 1955. Styrelseledamot sedan 2015.

Utbildning: Civilingenjör, Tekn lic
.

Andra pågående uppdrag: VD för Trivector AB och Trivector Traffic AB. Styrelseordförande i Trivector LogiQ AB. Styrelseledamot i Trivector AB, Trivector Traffic AB, Trivector System AB. Delägare i Tri... 
Mer »
Sofia  Ulver

Född 1971. Styrelseledamot sedan 2015.

Utbildning: PhD (ekonomie doktor).


Andra pågående uppdrag: Docent Lunds Universitet. Ledamot och föredragshållare Sofia Ulver AB.


Tidigare uppdrag*: -
.

*senaste fem åren ... 
Mer »
Johan  Larsson

Född 1970. Styrelsesuppleant sedan 2015.

Utbildning: Civilekonom från Lunds universitet.


Andra pågående uppdrag: VD i Mini Rodini AB, styrelseledamot I Houdini AB, styrelseledamot i Brunngård Europe AB, styrelseledamot i Gram International AB, styrelseledamot i As good as ne... 
Mer »
Peter Zonabend

Född 1980. Styrelseledamot sedan 2015.

Utbildning: Bachelor of Science in Business, Jurist kandidatexa¬men och LL.M., Master of Laws. EMLE.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Granen Holding AB med dotterbolag, Victoria Investment Group Ltd, Victoria Invest¬ment Hol... 
Mer »