Biografi

« Tillbaka
Amanda Evans

Född 1973. Styrelseledamot sedan 2017

Utbildning: B.A.Honours degree, Economics, Newcastle University, U.K. Board Training vid StyrelseAkademin i Stockholm

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Brasri AB och pool.farm AB

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): General Manager i POC Sweden AB. VD i Eurosport Nordics. Styrelseledamot i American Chamber of Commerce in Sweden

Innehav: -