Biografi

« Tillbaka
Peter Svanlund

Född 1964. Styrelseledamot sedan 2017

Utbildning: Ekonom

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Museion Förvalning
AB, Endicott Sweden AB, VIH Sweden AB, Herma
Securities AB, Skönabäck Förvaltnings AB, Skönabäck
Utvecklings AB

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Valberedningsledamot Note AB