Biografi

« Tillbaka
Peter Svanlund

Född 1964. Styrelseledamot sedan 2017.

Utbildning:  Ekonomistudier vid Lunds Universitet.

Andra pågående uppdrag:

• Styrelseledamot, Museion Förvaltning AB, Endicott Sweden AB, VIH Sweden AB, Herma Securities AB, Skönabäck Förvaltnings

AB samt Skönabäck Utvecklings AB

Tidigare uppdrag:

• Valberedningsledamot Note AB