Biografi

« Tillbaka
Sofia  Ulver

Född 1971. Styrelseledamot sedan 2015.

Utbildning:  PhD (Ekonomie Doktor).

Andra pågående uppdrag:

• Docent Lunds Universitet

• Ledamot och föredragshållare  Sofia Ulver AB

Tidigare uppdrag: