Biografi

« Tillbaka
Christer Ljungberg

Född 1955. Styrelseledamot sedan 2015.

Utbildning:  Civilingenjör, Tekn lic.

Andra pågående uppdrag:

• VD, Trivector AB samt Trivector Traffic AB

• Styrelseordförande i Trivector LogiQ AB

• Styrelseledamot, Trivector AB, Trivector Traffic AB, Trivector System AB samt EC2B Mobility AB

• Delägare, Trivector AB

Tidigare uppdrag:

• Styrelseledamot, Trivector Information AB