Biografi

« Tillbaka
Örjan  Johansson

Född 1960. Styrelsens ordförande sedan 2010.

Utbildning:  Civilingenjör i elektronik.

Andra pågående uppdrag:

• Styrelseordförande, Trivector System AB, Spiideo AB samt Svep Holding AB

• Styrelseordförande och ägare, BlueWise AB samt Tjärö Drift AB

• Styrelseledamot, Image Systems AB, Tagmaster AB samt Zaplox AB

Tidigare uppdrag:

• Styrelseledamot, Crunchfish AB