Hövding Sverige AB: DELÅRSRAPPORT KVARTAL 2

August 20, 2019 at 8:30 AM CEST

Hövding 3 – klar för lansering

FINANSIELLT RESULTAT PERIODEN


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Antal sålda Hövdingar under kvartal 2 var 18 435 (17 074) st (+8%)
-Nettoomsättningen var 28 229 (25 190) TSEK (+12%)
-Bruttomarginalen uppgick till 29% (21%)
-EBITDA uppgick till –17 892 (-11 769) TSEK
-Resultatet efter skatt uppgick till –18 429 (-11 999) TSEK
-Resultat per aktie uppgick till -0,83 (-0,81) SEK
-Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -15 239 (566) TSEK 

 

 
   
 Hövding 3 – klar för lansering Antal sålda Hövdingar under kvartal 2 
ökade med 8% jämfört med föregående år.
Omsättningen ökade med 12%. 

Både omsättning och antal sålda är bättre än vår plan för kvartalet.
Vi budgeterade, planerade och producerade konservativt och fokuserade på en kvalitativ utfasning av 2.0 och en stark lansering av Hövding 3.
Tillväxten första halvåret blev 44% vilket är under marknadsefterfrågan (speciellt i andra kvartalet) och enligt plan. Tyskland, en viktig marknad som givits lagerprioritet, växte 73%. 

Naturligtvis tecknar andra kvartalet en bild av övergången från Hövding 2.0 till Hövding 3. Det finansiella resultatet var budgeterad och del av planen både gällande omsättning och övriga externa kostnader. Hälften av de externa kostnaderna i kvartalet är engångskostnader relaterade till slutförandet av Hövding 3 och utveckling av marknads-, butiks- och säljmaterial för den stundande lanseringen. Övergången kommer fortsätta till viss del in i tredje kvartalet. Vi kommer kontrollerat bygga upp produktionskapaciteten under andra hälften av året för att nå planerade nivåer som möjliggör vår 2020 målsättning. 

Vi har nu kommunicerat ”slut på lager” till marknaden på två av tre storlekar och kommer
avsluta Hövding 2.0 utan några betydande nerskrivningar, varken för oss eller våra
återförsäljare. Det borgar för en bra introduktion av Hövding 3. De kommande veckorna kommer butikerna tömma hyllorna på Hövding 2.0 medan vi börjar bygga konsument-efterfrågan för Hövding 3.

Vi har nu genomfört alla tester för certifiering, många i samarbete med RISE, med förväntade och goda resultat. Produktionen har pågått i en dryg månad och den första leveransen av Hövding 3 har nu anlänt till vårt lager i Borås. 

Vi är nu ivriga att börja marknadsföra och sälja Hövding 3 och ta nästa steg i butikskommunikation, marknadsföring och produktupplevelse. Produkten bekräftar ytterligare vår premiumpositionering utan att vi höjer priset. Vi kopplar upp produkten via bluetooth och lanserar en Hövdingapp som utökar tryggheten och skyddet för cyklisten. Utöver det är det en markant skönare och en enklare Hövding att använda. Vi tar även bort komplexiteten med olika storlekar och introducerar en justerbar produkt, vilket gör det enklare att köpa, lagra och tillverka.  

Vi är klara att möte den växande internationella efterfrågan.
Leverantörsledet är omstrukturerat till att producera hög volym med hög kvalitet. Den i Sverige framgångsrika kommersiella strategin är översatt till planer och aktiviteter för våra internationella marknader och vi har rekryterat och byggt en organisation som är fokuserad och klar på att vinna utomlands.
Hövding 3 är inte bara nästa generation ”airbag for urban cyclists”.
Hövding 3 är också nästa generation Hövding Sverige AB (publ)!
 

Fredrik Carling
VD, Hövding Sverige AB (publ)


Hövding Sverige AB (publ) är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North.
Västra Hamnen Corporate Finance AB är Hövdings Certified Adviser.
Epost:
ca@vhcorp.se Tel: 040-200 250

För ytterligare information kontakta Fredrik Carling på tel. 040 23 68 68
Högupplösta bilder kan laddas när här:
www.mynewsdesk.com/se/hovding

Denna information är sådan som Hövding Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Fredrik Carling, VD Hövding Sverige AB (publ) försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2019 kl. 08.30 CET. 

 

 

 

 

 

        

Bilaga