Hövding Sverige AB : Delårsrapport kvartal 1 2019

May 8, 2019 at 8:30 AM CEST
HÖVDING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1
Januari - Mars 2019
 
 
 
2019 startar starkt för Hövding
 
 
 
FINANSIELLT RESULTAT
PERIODEN
 
 
· Antal sålda Hövdingar under kvartal 1 var 13 370 (5 700) st (+135%)
· Nettoomsättningen var 19 640 (8 220) TSEK (+139%)
· Bruttomarginalen uppgick till 31% (22%)
· EBITDA uppgick till -11 378 (-10 189) TSEK
· Resultatet efter skatt uppgick till -11 877 (-11 038) TSEK
· Resultat per aktie uppgick till -0,53 (-0,74) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12 940
(-8 915) TSEK
 
 
 
VD ord
Stark start på 2019
 
Antal sålda Hövdingar under kvartal 1 ökade med 135% jämfört med föregående år. Omsättningen ökade med 139%.
 
Vi startar 2019 starkt. Samtliga länder som är fokusmarknader för oss ökar i omsättning. Tyskland ökar +281%. Något hjälpt av en överskjutande leverans från december. Om vi räknar bort den försäljningen uppgår
tillväxten till +177%.
Vi har momentum i Tyskland och hyllningen av produkten från den samlade tyska kåren av traumaläkare och ortopeder från organisationen DGOU, vilket ger oss ytterligare trovärdighet hos tyska cyklister.
Danmark fortsätter öka och levererar +162% under kvartalet. Vi växer bortom Köpenhamn vilket är en tydlig ambition under 2019.
I Sverige bekräftas att hemmamarknaden är långt ifrån mättad.
+45% ökning samtidigt som vi höjt vårt rekommenderade konsumentpris från 2 695 SEK till 2 995 SEK.
Under 2019 lägger vi till London som fokusmarknad och ökar vår aktivitetsnivå inför lanseringen av Hövding 3.0 till hösten.
Rekryteringen av lokal säljresurs och uppstart med nyckelkunder samt lokala kommunikationspartners är genomförda där.
 
I kvartal 4 2018 började vi se effekten av vårt långsiktiga arbete med bruttomarginalen. Vi ser nu i kvartal 1 att den positiva trenden fortsätter. 31% (22%) landar bruttomarginalen på. En tydlig förbättring och resultatet av brett organisatoriskt arbete med bättre förhandlade priser, effektivare transporter, förbättrad produktkvalitet samt försäljning till högre genomsnittspris. Nivån kan fluktuera något beroende på säsong och försäljningsmix framöver, men jag förväntar mig att vi kommer fortsätta ligga på en högre nivå under 2019 jämfört med 2018.
 
Vi är i slutskedet i utvecklingsprojektet av Hövding 3.0 och planerar nu inför höstens lansering. Samtidigt har vi en viktig försäljningsperiod under 2019 innan lansering av 3.0. I en mindre organisation som Hövding förväntas de flesta arbeta på båda fronterna. En balansgång som vi lyckas hålla och resultatet kvartal 1 vittnar om det. Organisationen är fokuserad på att leverera förväntad stark tillväxt genom Hövding 2.0 under den kommande högsäsongen, samtidigt som vi förbereder för lansering av Hövding 3.0.
 
Vi har nu rundat 100 MSEK i årsomsättning och har 170 000 Hövdingar cyklandes på gatorna samt drygt 4 000 registrerade olyckor där Hövding har skyddat cyklister. Tusentals användare vittnar om Hövdings överlägsenhet i sociala medier.
Experternas lovord fortsätter också komma. Nu senast tyska DGOUs förebyggande expert Dr. Christia Juhra "När du cyklar är det viktigt att skydda huvudet, antingen med traditionell eller airbaghjälm. Men om du cyklar med elcykel är det värt att överväga en airbaghjälm som huvudskydd". Vidare beskriver Dr. Christopher Spering hur Hövding "minskar riskerna för kraniocerebralt trauma och whiplashskador i halsryggen".
 
2019 har startat bra och jag ser fram emot fortsättning på vår internationella resa.
 
 
Fredrik Carling
VD, Hövding Sverige AB (publ)