Affärsidé, vision och mål

AFFÄRSIDÉ

Att erbjuda cyklister ett överlägset skydd i jämförelse med traditionella cykelhjälmar samt en cykelhjälm som allmänheten vill använda, med eller utan lagtvång.

VISION

Hövdings vision är göra Hövding till det självklara och säkraste valet för alla urbana vardagscyklister. Att ”Rädda liv” är Hövdings huvudsakliga mission.

MÅLSÄTTNING 

Bolagets långsiktiga målsättning är att etablera Hövding globalt och göra produkten tillgänglig för miljontals, idag helt eller delvis oskyddade, cyklister.