Bolagsledning

Fredrik Carling

Född 1971. CEO. Anställd sedan 2012.

Utbildning: 2-årig gymnasieutbildning inom reklam och dekoration.

Andra pågående uppdrag:

 • Ägare och styrelsesuppleant i  PonaPon AB
 • Styrelseledamot USWE Sports AB

Tidigare roller:

 • VD, Diesel Nordic
 • Inköpsdirektör, Magasin du Nord
 • VD, Levi Strauss Nordic

Aktieinnehav: 0

Anna Brandt

Född 1965. CFO. Anställd sedan 2017.

Utbildning: Tre-årig Ekonomisk linje, ADB vid Lunds Universitet samt högre företagsekonomisk
Utbildning.

Andra pågående uppdrag: -

Tidigare roller:

 • Finance & HR Director, Dole European Shared Service AB
 • Dole Europe Legal and Tax senior analyst
 • Finance and Shared Service Center Manager, Saba group, Dole Food Company

Aktieinnehav: 0

Per Ågren

Född 1966. Global Sales Director. Anställd sedan 2014.

Utbildning: 3-årigt ekonomiskt gymnasium.

Andra pågående uppdrag: -

Tidigare roller:

 • Export Manager, Future Eyewear group
 • Division Manager, Geox S.p A, Italien
 • Head of Global Sales,  Golf Division ECCO Sko A/S, Danmark

Aktieinnehav: 600

Per Grönvall

Född 1969, Director of Operations and Development. Anställd sedan 2016.

Utbildning: 4-årigt tekniskt gymnasium.

Andra pågående uppdrag: -

Tidigare roller:

 • VD och styrelseledamot på NOTE Lund AB
 • VP, Process and Quality, Anoto Group AB
 • HW Development Manager, Anoto AB

Aktieinnehav: 0

Heino Wendelrup

Född 1966, CTO. Anställd sedan 2016.

Utbildning: Civilingenjör.

Andra pågående uppdrag:

 • Ägare och styrelseledamot, HWP Technology Management AB

Tidigare roller:

 • CTO, Chromalytica AB
 • Director, Systems Engineering, Sony Mobile Communication

Aktieinnehav: 0

Anna-Katarina Skogh

Född 1976. Director of Marketing & Communication. Anställd sedan 2015.

Utbildning: Officersexamen, reservofficer i Flygvapnet.

Andra pågående uppdrag:

Tidigare roller:

 • Product Marketing Manager, Axis Communications
 • Product Marketing Program Manager Accessories, Sony Mobile Communication
 • Product Marketing Manager, Sony Mobile Communications

Aktieinnehav: 0