Valberedning

Ägarstyrnings-dokument
Valberedning

Valberedningen består av följande ledamöter;

Örjan Johansson, Hövding Sverige AB (publ), Valberedningens ordförande
Christian Krueger, LMK Industri AB
Samir Mastaki, Indigo Capital
Peter Svanlund, VIH Sweden AB
Per Gerleman, Jenz o Carl-Olof Hamrins Stiftelse

Kontakt sker genom att maila till ir@hovding.com.