Styrelse

Örjan Johansson

Född 1960. Styrelsens ordförande sedan 2010.

Utbildning:  Civilingenjör i elektronik.

Andra pågående uppdrag:

 • Styrelseordförande, Trivector System AB, Spiideo AB samt Svep Holding AB
 • Styrelseordförande och ägare, BlueWise AB samt Tjärö Drift AB
 • Styrelseledamot, Image Systems AB, Tagmaster AB samt Zaplox AB

Tidigare uppdrag:

 • Styrelseledamot, Crunchfish AB

Aktieinnehav: 94 218

Christer Ljungberg

Född 1955. Styrelseledamot sedan 2015.

Utbildning:  Civilingenjör, Tekn lic.

Andra pågående uppdrag:

 • VD, Trivector AB samt Trivector Traffic AB
 • Styrelseordförande i Trivector LogiQ AB
 • Styrelseledamot, Trivector AB, Trivector Traffic AB, Trivector System AB samt EC2B Mobility AB
 • Delägare, Trivector AB

Tidigare uppdrag:

 • Styrelseledamot, Trivector Information AB

Aktieinnehav: 0

Samir Mastaki

Född 1982. Styrelseledamot sedan 2014.

Utbildning:  I.B Diploma United World College of the USA, B.A Degree Middlebury College.

Andra pågående uppdrag:

 • Styrelseledamot, Nome Gold Alaska Corporation (USA)
 • Observatör, Innalabs Holdings (Irland) samt Fio Corporation (Kanada)
 • Förvaltare, Indigo Capital Partners (Ryssland)
 • VD, Olympus Advisors (San Marino).

Tidigare uppdrag:

 • Styrelseledamot, Optogan OY (Finland)
 • Förvaltare, Onexim Group (Ryssland)

Aktieinnehav: 0

Peter Svanlund

Född 1964. Styrelseledamot sedan 2017.

Utbildning:  Ekonomistudier vid Lunds Universitet.

Andra pågående uppdrag:

 • Styrelseledamot, Museion Förvaltning AB, Endicott Sweden AB, VIH Sweden AB, Herma Securities AB, Skönabäck Förvaltnings AB samt Skönabäck Utvecklings AB

Tidigare uppdrag:

 • Valberedningsledamot Note AB

Aktieinnehav: 0

Sofia Ulver

Född 1971. Styrelseledamot sedan 2015.

Utbildning:  PhD (Ekonomie Doktor).

Andra pågående uppdrag:

 • Docent Lunds Universitet
 • Ledamot och föredragshållare Sofia Ulver AB

Tidigare uppdrag:

Aktieinnehav: 0

Tony Grimaldi

Född 1966. Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning: Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan
                    Master of Business Administration (MBA), Handelshögskolan i Stockholm
Andra pågående uppdrag:

 • VD och koncernchef för Cycleurope AB och vice vd för Grimaldi Industri AB
 • Styrelseordförande i Cycleurope Sverige AB, Monark Exercise AB, CIE (Cycling Industries Europe), Bryssel
 • Styrelseledamot i SaltX Technology Holding AB (publ), Gymnasitk och Idrottshögskolan (GIH), En Svensk Klassiker (ESK) Advisory Board

Tidigare uppdrag (bl a):

 • VD för Cycleurope France SA, VD och Styrelseordförande i F.I.V.E. Bianchi S.p.A.
 • Styrelseordförande i Kohlswa Kedjan AB, Aveqia AB, CIC (Advisory Board of ECF – European Cycling Federation)

Aktieinnehav: 0

Alexander Izosimov

Född 1964. Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning: System Engineer, Moscow Aerospace Engineering School
                    Master of Business Administration (MBA) INSEAD

Andra pågående uppdrag:  

 • VD DRC Advisors AB
 • Styrelseledamot: EVRAZ Plc, MOEX Ltd, Nilar AB

Tidigare uppdrag:  

 • VD VEON Ltd, President NE & CIS Mars Inc,
 • Styrelseledamot: LM Ericsson, MTG, Transcom, East Capital

Aktieinnehav: 100 000

Helen Richenzhagen

Född 1975. Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning: Master of Business & Administration, M-gruppen       

Andra pågående uppdrag: 

 • Global Sales Director och medlem av ledningsgruppen i TePe Munhygienprodukter AB

Tidigare uppdrag:

 • Business Development Europé Subsidiaries TePe Munhygienprodukter AB
 • VD, TePe DACH GmbH, Tyskland
 • Retail buyer, Esprit Europe Corp. GmbH, Tyskland
 • Country Manager, JC Jeans & Clothes GmbH, Tyskland

Aktieinnehav: 0

Örjan Johansson, Christer Ljungberg, Sofia Ulver, Tony Grimaldi och Alexander Izosimov är oberoende i förhållande till Huvudägarna. Samir Mastaki (Indigo Capital), Peter Svanlund (VIH Sverige AB) och Helen Richenzhagen (Fosielund AB) representerar Huvudägare i styrelsen och kan därför anses beroende i förhållande till dessa. Alla styrelseledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.