Styrelse

Örjan Johansson
Född 1960. Styrelsens ordförande sedan 2010. Utbildning:  Civilingenjör i elektronik. Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande, Trivector System AB, Spiideo AB samt Svep Holding AB Styrelseordförande och ägare, BlueWise AB samt Tjärö Drift AB Styrelseledamot, Image Systems AB, Tagmaster AB samt
Sofia Ulver
Född 1971. Styrelseledamot sedan 2015. Utbildning:  PhD (Ekonomie Doktor). Andra pågående uppdrag: Docent Lunds Universitet Ledamot och föredragshållare  Sofia Ulver AB Tidigare uppdrag:
Amanda Evans
Född 1973. Styrelseledamot sedan 2017. Utbildning:  B.A.Honours degree, Economics, Newcastle University, U.K. Board Training vid StyrelseAkademin i Stockholm. Andra pågående uppdrag: COO, Innspire Intelligent AB Styrelseledamot, Brasri AB samt pool.farm AB Tidigare uppdrag: General Manager, POC
Christer Ljungberg
Född 1955. Styrelseledamot sedan 2015. Utbildning:  Civilingenjör, Tekn lic. Andra pågående uppdrag: VD, Trivector AB samt Trivector Traffic AB Styrelseordförande i Trivector LogiQ AB Styrelseledamot, Trivector AB, Trivector Traffic AB, Trivector System AB samt EC2B Mobility AB Delägare, Trivector
Peter Svanlund
Född 1964. Styrelseledamot sedan 2017. Utbildning:  Ekonomistudier vid Lunds Universitet. Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot, Museion Förvaltning AB, Endicott Sweden AB, VIH Sweden AB, Herma Securities AB, Skönabäck Förvaltnings AB samt Skönabäck Utvecklings AB Tidigare uppdrag:
Samir Mastaki
Född 1982. Styrelseledamot sedan 2014. Utbildning:  I.B Diploma United World College of the USA, B.A Degree Middlebury College. Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot, Nome Gold Alaska Corporation (USA) Observatör, Innalabs Holdings (Irland) samt Fio Corporation (Kanada) Förvaltare, Indigo Capital