Finansiell målsättning

Bolagets finansiella målsättning är att nå en omsättning överstigande 250 miljoner kronor och positiv rörelsemarginal år 2020.