Detta är Hövding

Idén till en ny typ av cykelhjälm föddes år 2005 när en lag gjorde det obligatoriskt med cykelhjälm för barn under 15 år i Sverige. I samband med detta debatterades om hjälmtvång även borde införas för vuxna cyklister. Två studenter av Industridesign, Anna Haupt och Terese Alstin, bestämde sig för att undersöka om det var möjligt att designa en cykelhjälm som människor skulle vilja använda – med eller utan hjälmtvång. I sitt examensarbete tog de fram konceptet airbagcykelhjälm.

Airbagcykelhjälmen fick redan från början mycket uppmärksamhet för sin innovativa design. År 2006 vann Hövding tävlingen Venture Cup, där unga entreprenörer får hjälp att utveckla sin idé till en hållbar affärsplan, och samma år startades Hövding Sverige AB. Det tog sju år att ta Hövding från koncept till godkänd och certifierad produkt. Idag har Hövding sålts i mer än 150 000 exemplar.

Arbetet med att ta fram en hjälm som alla ville använda hade en oväntad men välkommen sidoeffekt: Hövdings unika airbagsystem visade sig erbjuda cyklister ett överlägset skydd mot huvudskador. Enligt tester genomförda vid välrenommerade Stanford University skyddar Hövding upp till åtta gånger bättre än en traditionell cykelhjälm.

Cyklister är vardagshjältar som vi på Hövding ser det som vår uppgift att vårda och beskydda. Vi är stolta över att Hövding under åren varit med och skyddat över 4 000 cyklister i olyckor. För vi tror att världen blir en bättre plats om fler människor cyklar – för stadsmiljön, för hälsan och för klimatet.

Det mesta vi åstadkommit är sådant som andra sagt var omöjligt: Det är omöjligt att göra en airbag på det sättet. Det är omöjligt att förstå rörelsemönstret hos en cyklist och upptäcka olyckor. Det är omöjligt att få en cykelhjälm med airbag godkänd och certifierad. Genom att ständigt göra det omöjliga har vi förvärvat en unik expertis inom airbaghjälmteknologi, vilket resulterat i en mängd globala patent.

Hövding har genom åren växt från två personer med en /pa idé, till ett börsnoterat företag som kan hantera allt från utveckling och tillverkning av en produkt till marknadsföring och försäljning. Idag finns cirka 40 medarbetare på Hövding som alla triggas av att höra ordet ”omöjligt”. Hövdings airbaghjälm för cyklister finns  på 16 marknader i Europa samt i Japan. Huvudkontoret ligger i en gammal chokladfa/pik i Malmö – världens sjätte bästa cykelstad.