Biografi

« Tillbaka

Örjan Johansson

Född 1960. Styrelsens ordförande sedan 2010.

Utbildning:  Civilingenjör i elektronik.

Andra pågående uppdrag:

  • Styrelseordförande, Trivector System AB, Spiideo AB samt Svep Holding AB
  • Styrelseordförande och ägare, BlueWise AB samt Tjärö Drift AB
  • Styrelseledamot, Image Systems AB, Tagmaster AB samt Zaplox AB

Tidigare uppdrag:

  • Styrelseledamot, Crunchfish AB

Aktieinnehav: 94 218