Biografi

« Tillbaka

Christer Ljungberg

Född 1955. Styrelseledamot sedan 2015.

Utbildning:  Civilingenjör, Tekn lic.

Andra pågående uppdrag:

  • VD, Trivector AB samt Trivector Traffic AB
  • Styrelseordförande i Trivector LogiQ AB
  • Styrelseledamot, Trivector AB, Trivector Traffic AB, Trivector System AB samt EC2B Mobility AB
  • Delägare, Trivector AB

Tidigare uppdrag:

  • Styrelseledamot, Trivector Information AB

Aktieinnehav: 0